Polaganje

U utorak, 13.06.2017. u OŠ P. Preradovića s početkom u 19 sati održat će se polaganje za karate zvanja. Polaganju mogu pristupiti samo sportaši sa preporukom trenera (koji su savladali tehniku za određeni stupanj, te redovito dolazili na treninge). Kao potpora kandidatu polaganju mogu prisustvovati rodbina i prijatelji.

UVJETI I NAČIN PRIJAVE:

Samo roditelj ili skrbnik može prijaviti dijete za polaganje karate zvanja. Prijave se vrše kod trenera. Potrebno je i podmiriti dugove redovne članarine!

ČLANOVI (bez zvanja) KOJI SU STEKLI UVJETE ZA POLAGANJE POLAŽU ZA 9kyu - BIJELO-ŽUTI POJAS

PREMA CJENIKU HRVATSKOG KARATE SAVEZA PRISTOJBA ZA POLAGANJE SA DIPLOMOM IZNOSI:

9 kyu bijelo-žuti - 150 kuna
8 kyu žuti - 150 kuna
7 kyu narančasti - 150 kuna
6 kyu crveni- 150 kuna
5 kyu zeleni- 200 kuna
4 kyu plavi- 200 kuna
3 kyu ljubičasti- 300 kuna
2 kyu smeđi- 300 kuna
1 kyu smeđe-crni- 400 kuna
1. DAN crni 4 godina 16 godina 1000 kuna
2. DAN crni 8 godina 20 godina 2000 kuna
3. DAN crni 12 godina 24 godina 2800 kuna
4. DAN crni 18 godina 30 godina - 4200 kuna
5. DAN crni 26 godine 40 godina - 6800 kuna
6. DAN crni 34 godina 48 godina - pojas se dodjeljuje
7. DAN crni 42 godine 56 godina - pojas se dodjeljuje
8. DAN crni 50 godina 64 godina - pojas se dodjeljuje
9. DAN crni 58 godina 72 godina - pojas se dodjeljuje
10.DAN crni 65 godina 80 godina - pojas se dodjeljuje

karate-pojas-zvanja-web

Bushido - Klub za pobjede!