MISLAV položio za REPUBLIČKOG KARATE SUCA!

Mislav sudacNa sudačkom karate seminaru održanom 12. – 13.01.2008.g. u Virovitici,
Mislav Šćurić položio je za više zvanje karate suca – republički pomoćni karate sudac za borbe. Očekujemo da uskoro položi i za više sudačko zvanje (republički sudac) u katama, gdje naši natjecatelji uspješno nastupaju godinama. ČESTITAMO!!!

Bushido - Klub za pobjede!