Liga kate – uspješan nastavak!

U subotu, 10.11.2012.g. U ŠD Peščenica nastavljena je 2. turnirom u katama 8. Karate liga učenika zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. Bushido je i dalje nastavio uspješno nastupati, a osobito su se istakle ekipe. I dalje su nepobjedivi Davor Drempetić i ekipa mlađih učenica. Ovim turnirom zavšen je jesenji dio Lige, a nastavlja se u proljeće s još 2 turnira u katama i 2 turnira u borbama.

 

 

 

 

Rezultati:

Sara Tomić - 1.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Nina Lukenda - 1.r. "B" liga - 3 pobjede (3 kola)
Dora Držanić - 1.r. "B" liga - 2 pobjede (3 kola)
Petar Dukić - 1.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Jakov Silovski - 1.r. "B" liga - 2 pobjede (3 kola)
Goran Vukmanović - 1.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Adnan Beširević - 1.r. "B" liga - 2 pobjede (3 kola)
Patrik Jurčević - 1.r. "B" liga - 2 pobjede (3 kola)
Lovro Jelinić - 1.r. "B" liga - 2 pobjede (3 kola)
Ana Lončar - 2.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Erik Karamehić - 2.r. "B" liga - 3 pobjede (3 kola)
Dario Marković - 2.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Nika Sieber - 3.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Dea Vladislavić - 3.r. "B" liga - 3 pobjede (3 kola)
Mia Doblanović - 3.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Ivan Alebić - 3.r. "B" liga - 1 pobjeda (3 kola)
Anja Perković - 3/4.r. "A" liga - 3 pobjede (4 kola)
Gloria Navarro Copa - 3/4.r. "A" liga - 1 pobjeda (4 kola)
Ana Šibl - 3/4.r. "A" liga - 3 pobjede (4 kola)
Matej Kiš - 5/6.r. "B" liga - 3 pobjede (3 kola)
Marko Jozić - 5/6.r. "B" liga - 2 pobjede (3 kola)
Iris Vuić - 5/6.r. "A" liga - 2 pobjede (4 kola)
Lara Fritz - 5/6.r. "A" liga - 2 pobjeda (4 kola)
Taida Beširević - 5/6.r. "A" liga - 2 pobjeda (4 kola)
Davor Drempetić - 5/6.r. "A" liga - 4 pobjede (4 kola)
Toni Tomić - 5/6.r. "A" liga - 3 pobjede (4 kola)
Lucija Jelinić - 7/8.r. "A" liga - 3 pobjede (4 kola)
Petra Jozić - 7/8.r. "A" liga - 2 pobjede (4 kola)
Bruno Drempetić - 7/8.r. "A" liga - 3 pobjede (4 kola)
Zrinka Tabain - 1-4.r. srednje škole "A" liga - nije nastupila

Ekipno
Mlađe učenice (Gloria Navarro Copa, Nika Sieber, Dea Vladislavić) - 3 pobjede (3 kola)
Mlađi učenici (Petar Dukić, Erik Karamehić, Dario Marković) - 2 pobjeda (3 kola)
Učenici (Toni Tomić , Matej Kiš, Marko Jozić) - 3 pobjede (3 kola)
Učenice (Anja Perković, Taida Beširević, Ana Šibl) - 2 pobjeda (3 kola)
Mlađi kadeti (Bruno i Davor Drempetić, Toni Tomić) - 2 pobjede (3 kola)
Mlađe kadetkinje (Lara Fritz, Iris Vuić, Lucija Jelinić, Petra Jozić) - 2 pobjede (3 kola)

 

Bushido - Klub za pobjede!