47/2010. SAVEZ

Piše: Slobodan Pupovac, glavni trener

22-28.11.2010.

Da bi sportski djelovali kroz sustav natjecanja karate klubovi se udružuju u karate saveze. Na županijskom nivou zagrebački karate klubovi se udružuju u Zagrebački karate savez, a na nacionalnom nivou udružuju se u Hrvatski karate savez. Za djelovanje na međunarodnom nivou Hrvatski karate savez udružuje se u europsku karate federaciju (EKF) i u svjetsku karate federaciju (WKF).

Klubovi se udružuju u saveze kako bi zajednički s drugim klubovima ostvarili svoje zajedničke ciljeve – razvijanje karate sporta kroz natjecanja, seminare, kampove, rad sa selekcioniranim sportašima, pripreme najboljih sportaša i sl.

Članstvo u savezu za klub znači prihvaćanje određenih obveza i stjecanje određenih prava. Obveze su uglavnom snašanje određenih troškova za sufinanciranje rada saveza (godišnje članarine, registracije, kotizacije, takse za licence i sl), kao i sudjelovanje u akcijama saveza (natjecanja, seminari i sl.). Prava se svode na to da klubovi mogu sudjelovati u akcijama saveza, mogu sudjelovati u radu saveza kroz radna tijela saveza, kao i prema određenim kriterijima sudjelovati u dobivanju određenih sredstava iz gradskog proračuna za sufinanciranje svog programa.

Konkurencija klubova za sportski i društveni prestiž je velika, što je dobro jer tjera vodstva klubova da više i kvalitetnije rade. Uz sve pozitivne efekte koje konkurentnost donosi, može doći i do negativnih pojava koja proizlaze iz neobjektivnog sagledavanja kvalitete pojedinih sportaša, odnosno ekipa ili klubova. Većinom su nositelji tih negativnih pojava treneri ili roditelji, a rjeđe sportaši. Lošije suđenje, također može pojačati negativne pojave (suci su članovi klubova) između klubova, odnosno njihovih trenera i članova klubova.

Savez je mjesto gdje se trebaju rješavati svi problemi s kojima se sport suočava, a to su pitanja struke i pitanja međuklupskih (međuljudskih) odnosa. Uloga saveza, osobito nacionalnog saveza treba biti znatno veća od rješavanja tehničkih pitanja djelovanja saveza i njegovih članova. To bi trebala biti prvenstveno briga o razvoju i promociji sporta u društvu i na međunarodnom nivou (briga o kvaliteti i dostojanstvenom nastupu nacionalne reprezentacije), te osiguranje maksimalnih (organizacijskih i materijalnih) uvjeta za vrhunska sportska dostignuća sportaša.

Zadaća saveza je i školovanje kadrova u sportu – trenera i sudaca. Bez kvalitetnih trenera i sudaca koji su glavna osovina sporta, karate neće doseći vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni. Svaki pomak u kvaliteti trenera i sudaca, svakako će se pozitivno odraziti na kvalitetu sportaša.

Bolji rad saveza doprinijet će boljem radu klubova, bolje rezultate sportaša i bolje sufinanciranje karate sporta.

Bushido - Klub za pobjede!