45/2010. RODITELJI

Piše: Slobodan Pupovac, glavni trener

08-14.11.2010.

Danas niti jedna sportska karijera nije zamisliva bez roditelja. Sam početak bavljenja sportom određen je odlukom roditelja da dijete krene na neki sport. Možda je to želja djeteta, ali odluka je ipak roditelja, jer djetetovo bavljenje sportom zahtjeva određeni angažman roditelja.

Mjesto bavljenja sportom (dvorana, igralište) nije svima dostupno u neposrednoj blizini, što znači da dijete ne može samo odlaziti i vraćati se s treninga. To zahtjeva od roditelja određeno slobodno vrijeme i nekakav materijalni izdatak (prijevoz).

Slijedeći materijalni izdaci roditelja su plaćanje klupske članarine, nabava sportske opreme, prijevoz djeteta na sportska natjecanja (u mjestu stanovanja i van mjesta stanovanja), plaćanje natjecateljskih taksi koje ubiru organizatori natjecanja kako bi pokrili svoje organizacijske troškove, kao i ostale troškove vezane za natjecanja van mjesta stanovanja kao što su smještaj i prehrana sportaša. Troškovi su vezani i za sportsko usavršavanje sportaša poput seminara i sportskih kampova. Troškovi su različiti, ovisno o sportu, ali su znatni.

Nakon izbora sporta i kluba, roditelji moraju pratiti razvoj djeteta, kao sportaša i kao osobe. Neophodne su konzultacije s trenerima kluba, kako bi dobili stručno mišljenje o predisponiranosti djeteta za dotični sport i što je potrebno učiniti da bi djete u sportu kvalitetno napredovalo. Nakon dobivenih informacija roditelji moraju odrediti cilj za svoje djete u tom sportu.

Cilj ne mora biti vrhunski sportski rezultat (ako djete nije predisponirano za taj sport onda nije niti moguće postići taj cilj), već to može biti socijalizacija djeteta (korisno provedeno vrijeme u sportskom okruženju) i zdravstvena korist bavljenjem sportom, a nakon dugog niza godina bavljenja sportom sportaš može svoju karijeru nastaviti kao sudac ili trener u sportu.

Izuzetno je važno da roditelji (pa makar se nekad i bavili tim sportom) ne zadiru u trenažni proces, jer to je isključivo dužnost i odgovornost trenera. Ukoliko roditelji misle da se u tom klubu ne radi kvalitetno s njihovim djetetom, trebaju zahvaliti klubu na dotadašnjem trudu, te zatražiti ispisnicu i potražiti drugi klub gdje misle da se kvalitetnije radi.

Kod donošenja odluke o promjeni kluba roditelji trebaju dobro razmisliti i objektivno sagledati situaciju u vezi sa svojim djetetom, jer nerealna očekivanja neće ostvariti niti u drugom klubu, a djete će izgubiti jednu sredinu na koju je naviklo i možda mu to više znači nego neki eventualni sportski uspjeh.

Roditelji su (i to moraju biti) najveća podrška sportašu i njihova uloga je nezamjenjiva u sportskoj karijeri sportaša. Sportaši s predispozicajama za najveća sportska dostignuća, bez podrške roditelja teško će postići vrhunski sportski rezultat. Čvrsta suradnja roditelja i trenera omogućit će psihološku stabilnost sportaša i odvesti ga na put prema prema visokim sportskim dostignućima. 

Bushido - Klub za pobjede!